Mišljenje javnih organizacija o vape-u

US national academy of sciences engineering and medicine: Iako konzumiranje e-cigareta nosi zdravstvene rizike, one su manje štetne od „zapaljivih“ duvanskih cigareta.

Vidimo mogućnost da će proizvodi poput e-cigareta pružiti potencijalno manje štetnu alternativu za odrasle pušače koji i dalje žele da zadovolje potrebu za nikotinom, ali bez mnogih štetnih efekata koji nastaju sagorevanjem duvana.

Na osnovu dostupnih dokaza, trenutna generacija e-cigareta je znatno manje štetna od „zapaljivih“ duvanskih proizvoda.

Pušači koji ne mogu ili ne žele da ostave pušenje, trebalo bi da razmotre prelazak na manje opasne duvanske ili nikotinske proizvode bez dima, uključujući e-cigarete, snus i duvan za žvakanje.

Dostupni podaci sugerišu da zdravstveni rizici e cigareta neće prelaziti 5% onih povezanih sa „zapaljivim“ duvanskim proizvodima, a najverovatnije će biti znatno niži. U Velikoj Britaniji smanjenje zdravstvene štete je priznat element sveobuhvatne kontrole duvana. E-cigarete su efikasne u pomaganju ljudima da prestanu da puše. Za sada nema identifikovanih pasivnih zdravstvenih rizika od isparenja.

Postoje jasne potencijalne koristi od upotrebe e-cigareta za smanjenje značajnih rizika povezanih sa pušenjem, kao i sve veći konsenzus da su one manje štetne od upotrebe duvana.

Postoji više dokaza nego ikad da su e-cigarete bezbednije od pušenja i da su način da potpuno prestanete da pušite. Zamena cigareta sa e-cigaretama može poboljšati simptome plućnih bolesti poput astme i KOPB.

Naša nova analiza pojačava zaključak da vaping nosi samo delić rizika po zdravlje koji nosi pušenje, odnosno da je najmanje 95% bezbednije po pušače i pasivne pušače. Ipak više od polovine pušača ili lažno veruje da je vaping podjednako štetan kao i pušenje, ili jednostavno nemaju znanje da uporede.

Dosadašnji dokazi ukazuju da su e-cigarete manje štetne od duvana i mogu pomoći pušačima da ih smanje ili odustanu. Ne verujemo da postoji opravdanje zabrane vapinga u zatvorenom prostoru, bilo po osnovu potencijalne štete za druga lica, bilo po osnovu renormalizacije pušenja.

Podržava novi izveštaj PHE (Public Health England) koji odražava najnovije dokaze koji sve više ukazuju u istom pravcu: ne samo da je vaping 95% manje štetan od pušenja, već pomaže sve većem broju pušača da prestanu da puše.

Dosadašnji dokazi pokazuju da e-cigarete imaju značajno manji nivo ključnih toksičnih sastojaka u poređenju sa cigaretama, sa prosečnim nivoima izloženosti znatno ispod pragova zabrinjavanja.

Elektronske cigarete mogu povećati šansu za trajni prestanak pušenja, pri čemu ozbiljne nuspojave nisu povezane sa njihovom upotrebom (na posmatranom uzorku u periodu do dve godine).

Vaping je manje štetan od pušenja. Odrasli sada legalno mogu kupiti proizvode za vaping nikotina kao manje štetnu opciju od pušenja. Prelazak sa duvanskih cigareta na vaping smanjuje izloženost toksičnim hemikalijama i hemikalijama koje uzrokuju kancer.

Neki pušači možda ne mogu ili ne žele da prestanu da konzumiraju nikotin i koristiće im trajan prelazak na mnogo manje štetne mehanizme konzumiranja nikotina (uključujući potencijalno dobro regulisane e-cigarete).

Postoji mogućnost da se, putem bolje regulacije (i javnog informisanja), podrže pušači da pređu na znatno manje štetne alternative pušenju, pri čemu bi značajno smanjili rizike po svoje zdravlje i onih koji ih okružuju.

Istraživanja pokazuju da 70% ljudi sa šizofrenijom i 61% osoba sa bipolarnim poremećajem puši u poređenju sa 16% osoba koje nemaju mentalne bolesti. E-cigarete i vape uređaji omogućavaju sigurniji način isporuke nikotina onima koji ne mogu prestati pušiti, čime se minimiziraju štete povezane sa pušenjem duvana i smanjuju neke zdravstvene smetnje kod osoba koje imaju mentalne bolesti.

Jednoglasno glasao za usvajanje rezolucije kojom se promoviše smanjenje štete kao deo Nacionalne strategije za kontrolu duvana, posebno upotrebe elektronskih cigareta kao manje štetne alternative za pušače.

E-cigarete su mnogo sigurnija alternativa pušenju za one koji ne mogu da prestanu sa konvencionalnim terapijama. DANA podržava upotrebu e-cigareta kao sredstva za smanjenje rizika ili za prestanak pušenja za pušače koji ne mogu da prestanu sa odobrenim terapijama i podržava nisko ili nikakvo oporezivanje kako bi se održala cenovna prednost da bi se ohrabrili pušači na prelazak.

Pušenje ubija. Pružanje pomoći ljudima da potpuno prestanu da puše je naš prioritet. Prema trenutnim dokazima, da vaping e-cigareta je definitivno manje štetan od pušenja duvana. Bilo bi dobro kada bi ih pušači koristili umesto duvana.