Klasična e-tečnost (e liquid) vrhunskog kvaliteta. Proizvodena u EU, u skladu sa standardima ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.